Producent torfu i ziemi ogrodnicznej

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach realizuje operację pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego YUCCA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz utworzenie nowych miejsc pracy”. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji/efekty

Operacja obejmuje swoim zakresem zakup przyczepy skorupowej typu tandem, ładowarki teleskopowej, remont istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowego utwardzenia. Realizacja operacji umożliwi Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowemu "YUCCA" Mirosław Bach wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu jakim jest ekokompost, który będzie nowym produktem w skali całej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, co wynika z faktu, iż Przedsiębiorstwo jest jedynym producentem asortymentów torfowych oraz będzie jedynym producentem ekokompostu na w/w obszarze.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach, jako przedsiębiorstwo działające na terenie zależnym od rybactwa, w wyniku realizacji operacji zdywersyfikuje swoje źródło przychodów ze sprzedaży w oparciu o wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu jakim jest ekokompost, dzięki czemu zróżnicuje swoją działalność w oparciu o produkt nie związany z rybactwem, który wpłynie na poprawę kondycji finansowej Przedsiębiorstwa oraz na podniesienie jego konkurencyjności.

Realizacja operacji będzie związana z koniecznością utworzenia 3 nowych miejsc pracy oraz przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "YUCCA" Mirosław Bach, a wprowadzenie do oferty nowego produktu ekokompostu przełoży się na wzrost jego konkurencyjności w skali kraju. W wyniku realizacji operacji Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach będzie w stanie efektywnie konkurować z innymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi ekokompost na terenie całej Polski.

 

 

Wartość operacji: 766 666,87 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 300 000,00 PLN