Producent torfu i ziemi ogrodnicznej

Archiwalne zapytania ofertowe

 

Numer postępowania PORYBY/1/2019, data publikacji 08.04.2019r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach  w związku z realizacją operacji pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego YUCCA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz utworzenie nowych miejsc pracy” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę przyczepy skorupowej typu tandem.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)

Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2019 r. godzina 14:00

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

 

 


 

Numer postępowania PORYBY/2/2019, data publikacji 08.04.2019r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach  w związku z realizacją operacji pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego YUCCA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz utworzenie nowych miejsc pracy” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę  ładowarki teleskopowej.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)

Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2019 r. godzina 14:00

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

 

DATA UPUBLICZNIENIA ZMIANY: 26.04.2019r.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach niniejszym informuje, iż w postępowaniu ofertowym na  dostawę dostawę ładowarki teleskopowej nr PORYBY/2/2019 w dniu 26.04.2019r. wprowadzono zmiany. Opis zmian został zamieszczony w pliku ZMIANY 26.04.2019r. (do pobrania poniżej). Jednocześnie Zamawiający publikuje zaktualizowane (do pobrania poniżej):

ZMIANY 26.04.2019r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy

 

Zmiany w w/w dokumentach zostały oznaczone kolorem czerwonym.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15 maja 2019 roku do godziny 15:00.

 

 


Numer postępowania PORYBY/3/2019, data publikacji 08.05.2019r. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach  w związku z realizacją operacji pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego YUCCA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz utworzenie nowych miejsc pracy” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe nr  PORYBY/3/2019  na dostawę  przyczepy skorupowej typu tandem.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2019 roku godzina 15:00

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

 

 


Numer postępowania PORYBY/4/2019, data publikacji 08.05.2019r. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach  w związku z realizacją operacji pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego YUCCA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz utworzenie nowych miejsc pracy” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe nr  PORYBY/4/2019  na dostawę  ładowarki teleskopowej.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2019 roku godzina 15:00

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

 

 


Numer postępowania PORYBY/5/2019, data publikacji 02.09.2019r.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach w związku z realizacją operacji pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego YUCCA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz utworzenie nowych miejsc pracy” prowadzi postępowanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem remont istniejącej nawierzchni utwardzonej o powierzchni 2400 m2 przy budynku produkcyjno-magazynowym.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej)

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2019 roku godzina 15:00

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 Dokumentacja techniczna (szkic sytuacyjny oraz przedmiar)